Ważne – dnia 26 listopada 2021 rozpoczęła się rekrutacja. Zakończenie naboru na studia 17.02.2022 roku.
Liczba miejsc ograniczona.

Szanowni Państwo

System rekrutacji na studia podyplomowe prowadzone w Uniwersytecie Gdańskim odbywa się za pośrednictwem  Internetowej Rejestacji Kandydatów (IRK) na Studia Podyplomowe

  ZAREJESTRUJ SIĘ! 

Dokumenty rekrutacyjne:

  •  Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe – generowane z systemu IRK (po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych)
  • Dwa zdjęcia legitymacyjne
  • Do wglądu oryginał dyplom ukończenia studiów wyższych lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych kierunku psychologia, pedagogika – wszelkie specjalności, logopedia
  • Do wglądu oryginał posiadanych kwalifikacji lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię posiadanych kwalifikacji: przygotowanie pedagogiczne (np. akt nadania awansu zawodowego w przypadku nauczycieli, suplement do dyplomu lub inny dokument z uczelni macierzystej), o ile kandydat je posiada (nie jest to warunek konieczny do rozpoczęcia studiów podyplomowych

Terminy

  • Rejestracja w IRK: od 26.11.2021 r. do 16.02.2022 r.
  • Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: 08.12.2021 r.-17.02.2022 r.
  • Miejsce dostarczania dokumentów: Biuro Dziekana Wydziału Nauk Społecznych, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. S306 po uprzednim umówieniu się za pośrednictwem maila lub przez kontakt telefoniczny: 58 523 44 03 lub kom. 572 727 534
  • Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: 18.02.2022 r.