Zapraszamy od 27.03.2023 r. do rejestrowania się na kolejną edycję Studiów Podyplomowych Stosowana Analiza Zachowania: terapia spektrum zaburzeń autystycznych. Edycja rozpocznie się w semestrze zimowym w roku akademickim 2023/2024.

Szanowni Państwo

System rekrutacji na studia podyplomowe prowadzone w Uniwersytecie Gdańskim odbywa się za pośrednictwem  Internetowej Rejestacji Kandydatów (IRK) na Studia Podyplomowe

  ZAREJESTRUJ SIĘ! 

Dokumenty rekrutacyjne:

  •  Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe – generowane z systemu IRK (po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych)
  • Dwa zdjęcia legitymacyjne
  • Do wglądu oryginał dyplom ukończenia studiów wyższych lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych kierunku psychologia, pedagogika – wszelkie specjalności, logopedia
  • Do wglądu oryginał posiadanych kwalifikacji lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię posiadanych kwalifikacji: przygotowanie pedagogiczne (np. akt nadania awansu zawodowego w przypadku nauczycieli, suplement do dyplomu lub inny dokument z uczelni macierzystej), o ile kandydat je posiada (nie jest to warunek konieczny do rozpoczęcia studiów podyplomowych

Terminy rekrutacji:

  • Rejestracja w IRK: 27.03.2023 r. do 08.09.2023 r.
  • Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: 27.03.2023 r. do 11.09.2023 r.
  • Miejsce dostarczania dokumentów: Biuro Dziekana Wydziału Nauk Społecznych, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. S306 po uprzednim umówieniu się za pośrednictwem maila lub przez kontakt telefoniczny: 58 523 44 03 lub kom. 572 727 534
  • Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: 13.09.2023 r.