Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczęła się rekrutacja na interesujące Państwa studia podyplomowe na rok akademicki 2021/22 na semestr zimowy.

Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu (w formie mailowej lub telefonicznej). Dostarczanie dokumentów odbywa się z zachowaniem ścisłych rygorów sanitarnych (przy wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce lub założyć swoje rękawiczki oraz założyć maseczkę ochronną zakrywająca nos i usta).

System rekrutacji na studia podyplomowe prowadzone w Uniwersytecie Gdańskim odbywa się za pośrednictwem  Internetowej Rejestacji Kandydatów (IRK) na Studia Podyplomowe

  ZAREJESTRUJ SIĘ! 

Dokumenty rekrutacyjne:

 • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe – generowane z systemu IRK (po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych)
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne
 • Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu ukończenia wyższych jednolitych studiów magisterskich kierunku psychologia, studiów drugiego stopnia kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna
 • Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię posiadanych kwalifikacji: przygotowanie pedagogiczne (np. akt nadania awansu zawodowego w przypadku nauczycieli, suplement do dyplomu lub inny dokument z uczelni macierzystej), o ile kandydat je posiada (nie jest to warunek konieczny do rozpoczęcia studiów podyplomowych)
 • Dowód wniesienia opłaty za studia podyplomowe na konto indywidualne kandydata
 • W przypadku zapłaty w 3 ratach przed rozpoczęciem każdego semestru– Umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone dla Słuchaczy studiów podyplomowych
 • Numer konta lub adres, na który zostanie dostarczony zwrot wniesionej opłaty, jeśli studia nie zostaną uruchomione

op

Terminy

 • Rejestracja w IRK: 25.02.2021 r. – 10.09.2021 r.
 • Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: 01.07.2021 r. – 17.09.2021 r.
 • Miejsce dostarczania dokumentów: Biuro Dziekana Wydziału Nauk Społecznych, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. S306 po uprzednim umówieniu się za pośrednictwem maila lub przez kontakt telefoniczny.
 • Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: 24.09.2021 r.