Strona główna

Studia Podyplomowe „Stosowana Analiza Zachowania – terapia spektrum zaburzeń autystycznych” posiadają status studiów kwalifikacyjnych.

Po ukończeniu studiów osoby spełniające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2019 poz. 465) uzyskują dodatkową specjalność w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjno-terapeutycznych z osobami ze spektrum zaburzeń autystycznych.

Studia podyplomowe ” Stosowana Analiza Zachowania: terapia spektrum zaburzeń autystycznych” zostały zatwierdzone przez Radę Certyfikacyjną Analityków Zachowania (The Behavior Analyst Certification Board, BACB).

Absolwenci psychologii, pedagogiki lub pedagogiki specjalnej, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne, będą mogli przystąpić do międzynarodowego egzaminu na Certyfikowanego Analityka Zachowania, czyli The Board Certified Behavior Analyst® (BCBA®), po spełnieniu wszystkich wymagań.
Egzamin można zdawać w języku polskim, lecz jego zasięg jest międzynarodowy.

KPRP_20150420_PM_158

4444

Studia realizowane we współpracy z Instytutem Wspomagania Rozwoju Dziecka 

samo logo22