Studia realizowane są we współpracy z Instytutem Wspomagania Rozwoju Dziecka. IWRD jest repliką amerykańskiej placówki Princeton Child Development Institute. Prowadzi bardzo skuteczną terapię małych dzieci z autyzmem, a także szkolenia, diagnozę i badania naukowe dotyczące terapii dzieci ze spektrum autyzmu.

Korzyści ze studiów SAZ:

  1. Program studiów został opracowany na bazie wymagań Fourth Edition Task List, określonych dla tego typu studiów przez Behavior Analyst Certification Board.
  2. Studia posiadają status studiów kwalifikacyjnych. Ich ukończenie wiąże się z uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjno-terapeutycznych z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i innymi zaburzeniami rozwojowymi (Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2019 r., Dz.U. 2019 poz. 465), pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów dotyczących kwalifikacji kadry w danej placówce (np. uprawnienia nauczycielskie).
  3. Możliwość praktyk w placówkach zajmujących się terapią zaburzeń ze spektrum autyzmu.
  4. Kadra wykładowców to eksperci łączący wiedzę teoretyczną z praktyką.
  5. Metody, których skuteczność potwierdzona jest badaniami naukowymi (evidence-based practice).
  6. Po spełnieniu określonych wymagań, istnieje możliwość uzyskania Certyfikatu Analityka Zachowania  i wpisania na listę Terapeutów – Certyfikowanych Analityków Zachowania.

Zapisy na studia prowadzone są drogą elektroniczną na stronie, którą można znaleźć tutaj.