Studia Podyplomowe „Stosowana Analiza Zachowania – terapia spektrum zaburzeń autystycznych” posiadają status studiów kwalifikacyjnych.

Po ukończeniu studiów osoby spełniające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2019 poz. 465) uzyskują dodatkową specjalność w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjno-terapeutycznych z osobami ze spektrum zaburzeń autystycznych.

Studia realizowane we współpracy z Instytutem Wspomagania Rozwoju Dziecka