Adresaci studiów

Studia adresowane są do absolwentów jednolitych studiów magisterskich kierunku psychologia, studiów drugiego stopnia kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna.

10683667_746433838725475_1561491178603216043_oRekrutacja jest otwarta, limit miejsc to 25 osób, obowiązuje kolejność zgłoszeń (wniesienie opłaty oraz złożenie w sekretariacie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem).