Nasze studia są dedykowane dla:

osób z wykształceniem wyższym, zainteresowanych nabyciem nowych umiejętności praktycznych oraz wiedzy teoretycznej z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania.

Szczególnie polecamy je dla:

  • pracowników placówek edukacyjnych świadczących pomoc osobom z zaburzeniami rozwoju, szczególnie ze spektrum autyzmu,
  • pracowników przedszkoli integracyjnych,
  • pracowników szkół integracyjnych,
  • pracowników fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz osób z zaburzeniami rozwoju
  • pedagogów, psychologów, logopedów chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Aby zapisać się na studia należy być absolwentem studiów na kierunkach:

  • Psychologia
  • Pedagogika – wszelkie specjalności
  • Logopedia

Absolwenci innych kierunków magisterskich, posiadający przygotowanie pedagogiczne proszeni są o indywidualny kontakt z kierownictwem SAZ malgorzata.lipowska@ug.edu.pl

Status rekrutacji: otwarta
Limit miejsc: 25 osób
Sposób rozpatrywania zgłoszeń: według daty złożenia zapisów