Szanowni Państwo!

Aby uzyskać fakturę za wniesioną opłatę za czesne uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższego dokumentu:

Pobierz druk…

I przesłanie go bezpośrednio do Pani Joanny Przytarskiej na adres podany poniżej:

joanna.przytarska@ug.edu.pl

lub do:

Małgorzaty Ewy Dziedzic-Winieckiej
Dział Finansowy
ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Pokój 309, tel. (0-58) 5233137

Do wypełnionego dokumentu proszę dołączyć dowód wniesienia opłaty (niekonieczne – jeśli opłata została wniesiona na indywidualne konto w Portalu Studenta)