Aktualności

X Międzynarodowe Sympozjum Naukowe

„Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu – aspekt psychologiczny, genetyczny               i neurologiczny”

19 – 20 października 2018 roku w Instytucie Psychologii UG przy ul. Bażyńskiego 4 

Wykłady prowadzone przez światowej sławy specjalistów i badaczy z obszaru psychologii, neurologii, genetyki, psychiatrii i kognitywistyki. Prezentacja najnowszych wyników badań         i narzędzi diagnostycznych w obszarze autyzmu. Przedstawione zostaną także praktyki diagnozowania zaburzeń rozwojowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz współpracujące jednostki oświatowe. Pośród prelegentów, znajdą się takie osobowości jak m.in.:

  • Włodzisław Duch – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: „Krytyczny przegląd współczesnych teorii zaburzeń ze spektrum autyzmu”
  • Katarzyna Chawarska – Uniwersytet Yale: „W poszukiwaniu wczesnych markerów zaburzeń ze spektrum autyzmu”
  • Lucina Q. Uddin – Uniwersytet w Miami: „Połączenia w mózgu i poznanie w autyzmie”
  • Jacob Vorstman – The Hospital for Sick Children w Toronto: „Wyniki badań genetycznych dotyczących autyzmu”
  • Svein Eikeseth (Oslo Metropolitan University: „Psychologiczne aspekty leżące u podłoża diagnozy ze spektrum autyzmu”
  • Ewa Pilarska – Gdański Uniwersytet Medyczny: „Zaburzenia neurologiczne w autyzmie”

Więcej informacji >>> sympozjum@iwrd.pl

Strona sympozjum >>> www.sympozjum.iwrd.pl

 Dla studentów specjalne zniżki!

Organizatorzy:

Fundacja – Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka i Instytut Psychologii UG