Termin rozpoczęcia najbliższej edycji:  7-8 października 2023

Tryb studiów:  niestacjonarny

Czas trwania studiów: 3 semestry

Liczba godzin dydaktycznych: 330 godzin

Liczba godzin warsztatów/praktyk: 30 godzin

Forma studiów: stacjonarna, hybrydowa

Zjazdy/zajęcia: co 2-3 tygodnie, sobota-niedziela