Tryb i czas trwania studiów

111Studia odbywają się w trybie niestacjonarnym i obejmują 330 godzin dydaktycznych w ciągu 3 semestrów.