Termin rozpoczęcia najbliższej edycji:  5-6 marzec 2022

Tryb studiów:  niestacjonarny

Czas trwania studiów: 3 semestry

Liczba godzin dydaktycznych: 330 godzin

Liczba godzin warsztatów/praktyk: 30 godzin

Forma studiów: stacjonarna, online lub hybrydowa (na czas trwania pandemii)

Zjazdy/zajęcia: co 2-3 tygodnie, sobota-niedziela