Absolwent naszych studiów to osoba, która:

 1. Zdobywa bardzo szeroką wiedzę teoretyczną z zakresu SAZ opartą o najnowsze badania naukowe.
 2. Rozwija umiejętności będące podstawą efektywnej pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju, w szczególności z osobami ze spektrum autyzmu.
 3. Uczy się, jak wyznaczać cele edukacyjno-terapeutyczne (IPET).
 4. Potrafi właściwie opisać poszczególne
 5. Dobiera odpowiednie metody i techniki uczenia pozwalające na rozwijanie sfer deficytowych.
 6. Potrafi rejestrować i oceniać postępy swojego podopiecznego podczas prowadzonej terapii.
 7. Analizuje i modyfikuje programy w oparciu o dane z prowadzonej terapii.
 8. Przeprowadza analizę funkcjonalną zachowań niepożądanych.
 9. Stosuje odpowiednie techniki nastawione na redukowanie zachowań niepożądanych.
 10. Zdobywa wiedzę na temat modeli badawczych opisanych w literaturze SAZ
 11. Ma możliwość dalszego profesjonalnego rozwoju i po spełnieniu określonych wymagań zdobycia Certyfikatu Analityka Zachowania.