Profil absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych zostanie wyposażony w aktualną wiedzę oraz praktyczne umiejętności niezbędne do efektywnej pracy z osobami ze spektrum zaburzeń autystycznych.

12339198_935611686474355_2144672995163095630_oAbsolwenci będą umieli trafnie analizować zachowania swoich uczniów, wytyczać cele edukacyjno-terapeutyczne, dobierać odpowiednie metody i techniki uczenia i wdrażać je do rozwijania sfer deficytowych.

12507514_952924481409742_4479783666786695494_n12967961_1002443573124499_8148128053292430790_oNauczą się przeprowadzać funkcjonalną analizę zachowań niepożądanych i wdrażać odpowiednie techniki nastawione na redukowanie zachowań zakłócających naukę; konstruować programy terapeutyczne, prowadzić rejestrację postępów z prowadzonej terapii, nanosić dane na wykresy oraz analizować i modyfikować programy w oparciu o te wyniki.