Studia obejmują zagadnienia związane z pracą z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Przewidziano 30 godzin dydaktycznych praktyk w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka, jedynej w Polsce replice Princeton Child Development Institute z USA.

W programie przewidziano przedmioty obejmujące m.in. następujące zagadnienia:

SEMESTR I
  • Podstawowe procesy, pojęcia i techniki analizy zachowania.
  • Zaburzenia ze spektrum autyzmu
  • Etyka pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju
SEMESTR II
  • Metody badawcze, analiza danych i ocena postępów w terapii.
  • Techniki Stosowanej Analizy Zachowania w edukacji i terapii.
SEMESTR III
  • Konstruowanie programów terapeutycznych.
  • Praktyki w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka.