Program studiów

Studia obejmują zagadnienia związane z pracą z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi ze spektrum zaburzeń autystycznych. Przewidziano 30 godzin dydaktycznych praktyk w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku (IWRD), jedynej w Polsce replice Princeton Child Development Institute z USA.00

W programie przewidziano przedmioty obejmujące m.in. następujące zagadnienia:

SEMESTR 1

  • Podstawowe procesy, pojęcia i techniki analizy zachowania.
  • Zaburzenia ze spektrum autyzmu
  • Etyka pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju

SEMESTR 2

  • Metody badawcze, analiza danych i ocena postępów w terapii.
  • Techniki SAZ w edukacji i terapii.

SEMESTR 3

  • Konstruowanie programów terapeutycznych.
  • Praktyki w IWRD.