Kadra

 • dr Anna Budzińska (Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku) – specjalista w zakresie Stosowanej Analizy Zachowania oraz psychologii klinicznej dziecka / KIEROWNIK MERYTORYCZNY STUDIÓW1
 • prof. UG, dr hab. Małgorzata Lipowska (Instytut Psychologii UG) – specjalista psychologii klinicznej dziecka, logopeda / KIEROWNIK STUDIÓWmalgorzata_lipowska
 • prof. zw. dr hab. Mariola Bidzan (Instytut Psychologii UG) – psycholog kliniczny, terapeuta środowiskowy
 • prof. Per Holth (Oslo and Akershus University College, Norwegia) – specjalista w dziedzinie eksperymentalnej analizy zachowania oraz stosowanej analizy zachowania
 • prof. Sigmund Eldevik (Oslo and Akershus University College, Norwegia) – specjalista w dziedzinie stosowanej analizy zachowania, cetryfikowany analityk zachowania (BCBA)
 • dr Anna Budzińska (Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku) – specjalista w zakresie Stosowanej Analizy Zachowania oraz psychologii klinicznej dziecka z autyzmem
 • dr Rafał Kawa (Uniwersytet Warszawski) – specjalista neuropsychologii klinicznej, certyfikowany analityk zachowania (BCBA)
 • mgr Iwona Ruta-Sominka (Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku) – oligofrenopedagog, pracujący z osobami ze spektrum zaburzeń autystycznych technikami SAZ
 • mgr Marta Wójcik (Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku) – psycholog, terapeuta, pracujący z osobami ze spektrum zaburzeń autystycznych technikami SAZ
 • mgr Anna Lubomirska (Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku) – psycholog, terapeuta pracujący z dziećmi ze spektrum zaburzeń autystycznych technikami SAZ
 • mgr Lidia Domańska (Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Poznaniu) – pedagog specjalny, pracujący z dziećmi ze spektrum zaburzeń autystycznych technikami SAZ
 • mgr Joanna Jaworska (Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku) – psycholog, terapeuta, pracujący z dziećmi ze spektrum zaburzeń autystycznych technikami SAZ
 • mgr Wojciech Sekta – (Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku) – psycholog, certyfikowany terapeuta i superwizor behawioralny, posiada Certyfikat Analityka Zachowania BCBA (Board Certified Behavior Analyst). Obecnie prowadzi własną firmę szkoleniowo-konsultacyjną MAGIS.
 • mgr Anna Skierczyńska – psycholog, certyfikowany terapeta i superwizor behawioralny, posiada Certyfikat Analityka Zachowania BCBA (Board Certified Behavior Analyst).
  Obecnie prowadzi własną firmę szkoleniowo-konsultacyjną MAGIS.