Opłaty

2.500 zł za semestr

  • Opłatę za studia można uiścić w całości (7.200 zł) przed rozpoczęciem studiów
  • lub w trzech równych ratach po 2.500 zł (7.500 zł) przed rozpoczęciem każdego semestru.

Opłatę należy wnieść na konto uczelni wygenerowane i podane dla każdego kandydata indywidualnie na stronie IRK

W tytule przelewu proszę wpisać:

Opłata za czesne (1, 2 lub 3 semestr). Studia Podyplomowe „Stosowana Analiza Zachowania – terapia spektrum zaburzeń autystycznych”, nr studiów: P709-03