Opłata za całe studia: 7.500 zł

Opłata za semestr: 2.500 zł

Opłata wniesiona jednorazowo: 7.200 zł

Uczestnik, który został przyjęty na studia podyplomowe wnosi opłatę po zawarciu umowy na konto wskazane w Umowie.

Pożyczka na kształcenie
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl