Uniwersytet Gdański
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Psychologii
ul. Bażyńskiego 4
80-309 Gdańsk

Kierownik merytoryczny studiów

dr Anna Budzińska
Dyrektor Fundacji – Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka
e-mail: biuro@iwrd.pl

Kierownik studiów

dr hab. Małgorzata Lipowska
Profesor Uniwersytetu Gdańskiego,
Konsultant Wojewódzki Wojewody Pomorskiego w dziedzinie psychologii klinicznej
e-mail: malgorzata.lipowska@ug.edu.pl

Koordynator studiów

mgr Violetta Łotysz
Tel: 58 523 44 03
Tel kom.: 572 727 534
e-mail: violetta.lotysz@ug.edu.pl
e-mail: saz@ug.edu.pl